PONÚKAME:

                                             

 -Kompletná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb

 -Odbornú spoluprácu pri spracovaní investičných zámerov, technické analýzy investičných zámerov,projektov a realizácií

 -Zabezpečenie technologických celkov spracovaných projektov

 -Projektovanie vyhradených elektrických zariadení