O FIRME

                                             

 Projektová kancelária AGROKONTAKT vznikla v roku 1991.

Kancelária sa zaoberá projekciou v oblasti poľnohospodárstva, poradenstvom v oblasti živočíšnej výroby, hnojných koncoviek.
Z obchodnej činnosti sa venuje predaju chovateľských, jazdeckých potrieb a predaju strešnej krytiny ONDULINE.